Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot ovat luottamuksellisia. Nimet ja syntymäajat ilmoitetaan laivayhtiöön tai/ja hotelliin (laivayhtiön ja hotellin vaatimus).

Asiakastietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointiin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 


 

 

 
Suunnittelu ja toteutus www.gdpoint.fi